De stichting Haarlemse Hofjeskrant is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), waardoor in geval van schenkingen hierover geen belastingen zullen worden geheven.

Stichting gegevens:

a. Naam: stichting de Hofjeskrant

b. Fiscaal Nummer: 850607371

c. Contactgegevens: per adres Huizingalaan 19, 2105 SG Heemstede

d. Bestuur:
   - Voorzitter: Willem Brand
   - Secretaris: Gonda Koster
   - Penningmeester: Jan Willemink

e. Beleid: Jaarlijks minimaal drie Hofjeskranten produceren nadat via goede doelen bijdragen zijn ontvangen

f. Beloning: de bestuursleden vervullen hun functie zonder enige tegenprestatie.

g. Doelstelling: Informatie verstrekken over het wel en wee van de hofjes en minimaal driemaal per jaar een gratis Hofjeskrant uitgeven in een oplage van 7.500 exemplaren

h. Financiële verantwoording:

- Balans 2018 - 2019
- Resultatenrekening 2018 - 2019

- Balans 2017 - 2018
- Resultatenrekening 2017 - 2018

- Balans 2016 - 2017
- Resultatenrekening 2016 - 2017

- Balans 2015 - 2016
- Resultatenrekening 2015 - 2016