Contactadres:
Huizingalaan 19
2105 SG Heemstede

KvK 52810135
Rabobank rek. nr. NL92RABO0145111369
info@haarlemse-hofjeskrant.nl

 


De Haarlemse Hofjeskrant komt mede tot stand dankzij financiƫle steun van het bestuur van de hofjes Codde & Van Beresteyn, In den Groenen Tuyn, Stichting Haarlemse Hofjes, Haarlemse Vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem, Stichting Hulpactie en Rabobank Haarlem.

Oplage: 6.000
Redactie: Willem Brand
Vormgeving: Kees Reniers

De Haarlemse Hofjeskrant 44 verschijnt in september 2021