Sponsors

Uw bedrijf of instelling kan als sponsor optreden en bijvoorbeeld ruimte kopen in de vorm van naamsvermelding, een advertentie of advertorial.

Ook kunt u via een banner adverteren op deze website.

U dient zich dan per mail in verbinding te stellen met de redactie:
info@haarlemse-hofjeskrant.nl


Donateurs

Als donateur draagt u elke euro daadwerkelijk bij aan de totstandkoming en uitgave van de Hofjeskrant. Word u donateur, dan krijgt u een abonnement op de krant. Ook ontvangt u, als u daar prijs op stelt, eenmalig een attentie. Vermeld dan bij het overmaken naast uw adresgegevens óók de toevoeging ‘attentie’.

De Haarlemse Hofjeskrant is al die jaren mogelijk gemaakt door donaties en giften van een aantal fondsen en hofjesbesturen. Daaronder het bestuur van het hofje Codde en Van Beresteyn, het bestuur van het hofje Inden Groenen Tuin, stichting Ruigrok, stichting Union en stichting Haarlemse Hofjes.

Inmiddels is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), waardoor in geval van schenkingen hierover geen belastingen zullen worden geheven.

Op rekeningnummer NL92RABO0145111369 t.n.v. stichting de Hofjeskrant, Haarlem kunt u uw gift kwijt. Breed gedragen betekent inhoudelijk dat het streven is om alle hofjes in woord en beeld te brengen.

Let wel: als particulier kunt u dus ook donateur worden!