Hofjes in Haarlem

Hofjes zijn een echt Nederlands verschijnsel. In Haarlem staat het oudste hofje, uit 1395, maar ook Amsterdam, Leiden en andere steden hebben hofjes. De hofjes waren in al hun eenvoud een goede vorm van bejaardenzorg. Oudere weduwen of ongehuwden woonden gezamenlijk op één terrein, waar ze niet vereenzaamden, in een tijd dat overheidssteun nauwelijks bestond. In de 17e eeuw telde Haarlem maar liefst 40 hofjes. Tegenwoordig zijn het er 23.

Bekijk hier meer van de Haarlemse Hofjes.
Over elk hofje staat de geschiedenis en ook wordt het adres en een contactadres vermeld.